Danh mục Tổ chức

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5

PDF.InEmail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

__________

Số :  19  /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

TP.HỒ CHÍ MINH, NGÀY  22  THÁNG  4  NĂM 2008

THÔNG BÁO

( V/v  nghỉ lễ  30/4 và 01/5 )

Kính gởi :           Các đơn vị trong Trường

Theo thông báo của UBND Tp.HCM, Ngày Thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), toàn thể CB-VC, Sinh viên được nghỉ lễ 2 ngày vào các ngày 30-4-2008 và 01-5-2008

Đề nghị các Trưởng Ban Quản lý cơ sở, KTX phân công trực bảo vệ cơ sở trong các ngày nghỉ.

Trân trọng kính chào.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                             Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chánh

_ BGH ( để báo cáo)

_ Các đơn vị trong Trường

_ Lưu VT

TRẦN PHONG DŨNG

 

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay874
mod_vvisit_counterHôm qua691
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác