seo

GIỚI THIỆU

In

Giáo viên Tổ Hóa học


STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Hồ Thị Thảo Nguyên

0982400769

Phó Hiệu trưởng

Đại học


2

Trần Thị Thúy Hồng

0906989677

Tổ trưởng

Đại học


3

Nguyễn Thị Minh Trang

0914047567

Đại học


4

Phùng Thị Xuân Hiệp

0974400036

Tổ trưởng CĐ

Thạc sĩ

5

Lê Phan Hoàng Nhân

0906809502

Đại học


6

Ngô Thị Quỳnh Anh

0935881003

Thạc sĩ

7

Hồ Thị Kim Liên

01682816249

Đại học


8

Trương Thị Văn Trinh

0907235181

Thạc sĩ

9

Bùi Thị Thanh Hà

0933867427

Đại học

своими руками
wow